Bromssystem Trateo Ltd.

De mest populära är friktionen bromssystem. Dessa inkluderar både trumbromsar och skiva. Deras mönster skiljer sig mycket från varandra, men på grund av deras bättre värmeavledning och bättre prestanda förskjuter sistnämnden långsamt den beprövade trummetekniken. Trots skillnaderna i konstruktion är bromsprincipen densamma. Huvuduppgiften är att producera en bromskraft som motverkar krafterna som verkar på det accelererade fordonet, vilket leder till att fordonet stoppas.
Hela bromssystemet inkluderar bromsbeläggen, vattenpumpen, utjämnaren bromskraftsfördelnings, bromsoken, bromsskivor och ett nätverk perifera i vilket bromsvätska cirkuleras, och även på bromspedalen.