Värme, ventilation, luftkonditionering Trateo Ltd.

Värmen från motorn används för att uppvärma fordonets inre medan den springer genom vätskan som cirkulerar i kylsystemet. Frisk luft som passerar genom värmaren värms upp och riktas in i kabinen. Värmestyrning i allt högre grad utförs med hjälp av elektroniska komponenter, följt av justering av kylmedelsflödet med hjälp av en spjällventil eller genom att justera luftflödet som är uppdelad i två olika strömmar och blandas samman med hjälp av en fast strypning förhållande.
Värme- och ventilationssystem säkerställer därmed ett behagligt klimat inne i fordonet, lämplig sikt genom alla fönster och en lämplig nivå av luftkvaliteten i kabinen, och allt detta oberoende av väderförhållandena utanför.