Motorer och utrustning Trateo Ltd.

Förbränningsmotorn använder en komprimering och expansion av gasen för att producera ett vridmoment eller kraft. Den "kalla" gasen komprimeras och den "heta" gasen expanderas. Att komprimera kall gas som konsumeras är mindre än den mängd mekanisk energi som erhållits från expansion. På grund av detta utnyttjas den energi som erhålls från expansionen för att komprimera gasen och att köra någon maskin. Den heta gasen erhålls som ett resultat av bränsleförbränning, därav namnet kommer från förbränningsmotorn.
Men för att sätta i gång hela fordonet, räcker inte enbart motorn behöver du också motorutrustning, som ger rätt mängd bränsle till motorn, minska vridmoment och kommer också att sätta igång alla delar av drivenheten. I bilar är den vanligaste användningen en kolvmotor, där energin från ett explosivt bränsle förbränns till mekanisk energi.