Avgassystem Trateo Ltd.

Förbränningsmotorns avgassystem är en uppsättning komponenter avsedda att tömma avgasen från motorn och minska bullret från motorn. Uttömd, extruderad från cylindern kommer in i avgasgrenröret, riktas sedan till den första avgasdelen och sedan till avgasen. I motorer som drivs av blyfri bensin är avgassystemet en extra funktion, som rensar avgasen, som efter att ha lämnat avgasgrenröret riktas till katalysatorn, där de avfyras.
Avgassystemet omfattar flera element: avgasgrenröret till avgasröret, en ljuddämpare eller ljuddämpare och en katalysator - en katalytisk reaktor.