Bränslesystem Trateo Ltd.

Den viktigaste uppgiften för bränsletillförselförbränningsmotorer är att fylla cylindern med bränsle och luft på ett sätt som säkerställer korrekt förlopp förbränning och, i en mängd som motsvarar den momentana motorbelastningen, dvs i en mängd för att utveckla värme. Fram till nyligen fanns två grundläggande sätt att leverera motorer: förgasare och formsprutning. Förgasare på grund av många brister och brister är mindre vanliga. I injektionssystemet injiceras bränslet genom injektionspumpen under kompressionsslaget, strax innan kolven når sitt översta läge.