Kylsystem Trateo Ltd.

Kylsystemets roll är att bibehålla optimal motortemperatur. Den kalla motorn fungerar inte helt, vi kan observera det speciellt på vintern med kompressionständningsmotorer. Rätt motortemperatur har ett signifikant inflytande på bränsle / luftblandningens tillstånd och förbränning. Lägre driftstemperaturer avbryter förbränningsprocessen och orsakar högre utsläpp av kolväten och kolmonoxid. Den optimala temperaturen för kylvätskan är 85-90 grader Celsius, mätt vid motoruttaget.
Den viktigaste delen av kylsystemet är radiatorn, som är konstruerad för att tömma värmen från motorvätskan. Kylvätskeflödet är möjligt tack vare vattenpumpen på motorn, vars rotor går in i motorn, där den startar vätskecykeln. Vätskan som drivs av motorn riktas till radiatorn. Vätskan i det förlorar värme genom den luftströmm som faller in i den. Om uteluften inte kyler vätskan till den optimala temperaturen, stöder kylaren fläkten, vanligtvis elektriskt, när vätskans temperatur når kokpunkten. Den kylda vätskan återgår till kretsen, går till motorn och startar en annan cykel.